درباره شرکت تدبیر شیمی آذران

شرکت تدبیر شیمی آذران با در اختیار داشتن متخصصین و کارشناسان تغذیه گیاهی توان تولید کودهای ترکیبی متنوع را دارد و آماده همکاری با کشت و صنعت ها و کشاورزان عمده کار و تعاونی های کشاورزی می باشد و همچنین این شرکت آماده است با عقد قرارداد کود مورد نیاز کشاورزان عمده کار را با توجه به آنالیز خاک منطقه کشت تأمین و۲۰% افزایش محصول را نسبت به شاهد تضمین نماید.کلیه تولیدات این شرکت دارای شماره ثبت از موسسه ی خاک و آب کشور می باشد