اطلاعیه

کشاورزان گرامی

شرکت ما ضمن تامین نهاده های مطمین با در اختیار داشتن کارشناسان آموزش دیده باتجربه از زمان کاشت ، داشت و برداشت در کنارکشاورز خدمات فنی ارائه می نماید ضمن تضمین افزایش کمی و کیفی محصول ، در صورت رعایت توصیه های فنی کارشناسان توسط زارع محصول تولید شده استاندارد را بالاتر از نرخ روز خریداری می نماید

هرکدام از کشاورزان محترم مایل باشند قبل از کاشت با کارشناسان ما تماس حاصل نمایند تا از نحوه همکاری آشنا شوند

تلفن های تماس ۰۴۱۳۴۷۹۶۳۶۱ وفکس ۰۴۱۳۴۷۹۲۱۵۹

با تشکر

شرکت تدبیرشیمی آذران ( طرح بوته )