BOOTEH

کود مایع مخصوص آفتابگردان

گل طبق درشت با دانه­ های پر و سرشار از مواد روغنی، اسیدهای چرب گلیسرول غنی از ویژگی مصرف کود مایع بوته مخصوص آفتابگردان می­باشد. کود مایع بوته به دلیل دارا بودن گوگرد و آنیون­های سولفور و سولفات در سنتز مواد چربی نقش فعال داشته و ضمن بالا بردن عملکرد محصول در واحد سطح موجب غنی شدن دانه­های روغنی از مواد چربی شده و عیار روغن را افزایش می­دهد. بکارگیری کود مایع کلسیم توأم با کود مایع مخصوص آفتابگردان موجب استحکام ساقه گیاه گردیده و مقاومت گیاه را نسبت به عوامل و تنشهای محیطی نظیر باد، طوفان و سایر تغییرات ناگهانی جوی مستحکم  می­نماید. وجود ریزمغذی­های متنوع و سرشار بودن فسفاتها در ترکیب کود مایع مخصوص آفتابگردان موجب بالا بردن لیپوپروتئین­ها در دانه و ارزش غذایی آن را در حد چشم­گیری افزایش می­دهد. یکی از ویژگی­های مهم کود مایع بوته آن است که فاقد ترکیبات کلر، سدیم و عناصر سنگین است. وجود ازت نیتراته در حد مطلوب موجب جذب بهتر کاتیون­های Ca و Mg و عدم تصعید ازت نیتراته موجب ثبات و جذب این عنصر از طریق اندامهای هوایی و شاخه و برگ می­گردد.

کود کامل مایع

آفتابگردان
بوته

SUNFLOWER

کاملا محلول در آب

شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک و چهار لیتری

توصیه می شود

 ۱۲۵سی سی کود منیزیم بوته و

۱۵۰سی سی کود کلسیم بوته

برای هر لیتر کود اصلی اضافه شود

زمان و مقدار مصرف:

 1. در مرحله ۸ برگه شدن محلول­­پاشی آغاز گردد.
 2. ۱۰ روز قبل از گلدهی و هنگام تشکیل طبق گل محلول­پاشی تکرار گردد.
 3. ۲۰ روز بعد از گلدهی محلول­پاشی مجدداً انجام گیرد.
مقدار مصرف «در هکتار»:
 1. ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در سیستم محلول­پاشی شاخه و برگ
 2. ۳/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در سیستم آبیاری سطحی و تحت فشار

نحوه مصرف:

 1. اکیداً توصیه می شود محلول­پاشی اول صبح یا هنگام عصر انجام گیرد.
 2. بعد از محلول­پاشی آبیاری سطحی صورت گیرد.
 3. قابلیت استفاده با انواع سموم و حشره­کشها به جز سموم قلیایی را دارد.
 4. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می­شود.
 5. از آبهای شور و لب­ شور نمی­توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
 6. در شرایط وزش باد شدید محلول­پاشی انجام نگیرد.
 7. در زمان گلدهی محلول­پاشی انجام نگیرد.
 8. در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.