BOOTEH

کود مایع مخصوص زیتون

شهرستانهای منجیل و رودبار در استان گیلان و دشت مغان ددر استان اردبیل  بیشترین اراضی مربوط به کشت و باروری درختان زیتون و پزوزش این گیاه با ارزش هستند.ترکیب کود مایع بوته مخصوص زیتون بارور و غیربارور به نحوی انتخاب گردیده که در هر دو محیط برای گیاه قابل جذب اند. وجود ترکیبات گوگردی در ترکیب این کود ارزش روغنی زیتون را افزایش و ارزش غذایی این محصوص مفید را افزون تر می نماید. مصرف کود مایع بوته درختان زیتون را در مقابل تنش های محیطی مقاوم و در برابر آفات و بیماری های گیاهی بیشتر می نماید. آزمایش های تجربی در باغات نمونه زیتون ضمن بهبود کیفی، افزایش محصول را نیز ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار به ثبوت رسانده است. مصرف کود مایع بوته مخصوص زیتون در درختان نابالغ و غیربارور سبب افزایش رشد و محصول دهی درختان و تسریع رشد آنها می شود.

کود کامل مایع

زیتون
بوته

7 – 6 – 10

کاملا محلول در آب

شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک و چهار لیتری

زمان و مقدار مصرف:

 1. ۲ هفته قبل از باز شدن گل ( تقریباً در اواخر فروردین) محلول پاشی انجام گردد.
 2. یک هفته بعد از تشکیل میوه محلول پاشی تکرار گردد.
 3. در پاییز و بعد از برداشت محصول محلول پاشی مجددا انجام گیرد.
مقدار مصرف «در هکتار»:
 1. ۲/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در سیستم محلول پاشی شاخ و برگ
 2. ۴ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در سیستم آبیاری سطحی و تحت فشار

نحوه مصرف:

 1. اکیداً توصیه می شود محلول پاشی اول صبح و یا هنگام عصر انجام گیرد.
 2. بعد از محلول پاشی آبیاری سطحی صورت گیرد.
 3. قابلیت استفاده با انواع سموم و حشره کشها، بجز سموم قلیایی را دارد.
 4. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می شود.
 5. از آب های شور و لب شور نمی توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
 6. در شرایط وزش باد شدید محلول پاشی انجام نگیرد.
 7. در زمان گلدهی محلول پاشی انجام نگیرد.
 8. در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.