BOOTEH

کود مایع مخصوص برنج

برای رسیدن به عملکردهای بالا در غلات مخصوصا گندم و جو نیاز به تامین مواد غذایی متعادل است برنج به عنوان یک محصول استراتژیک که قوت غالب جمعیت کشورمان را تشکیل می دهد و افزایش کمی و کیفی آن به عنوان یک وظیفه ملی تلقی می گردد کاربرد کود مایع بوته مخصوص برنج در مراحل مختلف رشد این گیاه تاثیر بسزایی در افزایش کمیت و کیفیت محصول داشته و درجه فسفو پروتئین برنج رادر حد مطلوبی افزایش می دهداز آنجائیکه بخش اعظم برنج تولیدی کشورمان در سه استان شمالی کشور صورت می گیرد و PHخاک مناطق فوق در اغلب نقاط یاد شده شدیداً اسیدی می باشد بخشی از عناصر غذایی موجود در خاک با مشکل جذب مواجه می گردند وجود عناصر غذایی مخصوصاً ریز مغذی ها در کود مایع بوته مخصوص برنج به صورت کی لیت بوده و براحتی از طریق اندامهای هوایی گیاه جذب می گردد اسپری نمودن این کود طی سه مرحله کلیه نیاز غذایی گیاه را برطرف نموده و ضمن افزایش کمی و کیفی این محصول ذخیره غذایی دانه برنج را افزایش می دهد

کود کامل مایع

برنج
بوته

10 – 2 – 9

کاملا محلول در آب

شماره ثبت ۶۰۶۷۳ شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک و چهار لیتری

توصیه می شود

۱۷۵ سی سی کود منیزیم بوته و

۱۲۵ سی سی کود کلسیم بوته

برای هر لیتر کود اصلی اضافه شود

زمان و مقدار مصرف «در هکتار»:

  1. ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب یک هفته قبل از انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی محلول پاشی آغاز گردد.
  2. ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب زمان پنجه زنی محلول پاشی تکرار گردد.
  3.  ۴ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب زمان پر شدن دانه (حالت خمیری) محلول پاشی انجام گیرد.
  4. ۵ لیتر در سیستم آبیاری سطحی و تحت فشار

نحوه مصرف:

  1.  اکیداً توصیه می شود محلول­ پاشی اول صبح یا هنگام عصر انجام گیرد.
  2. قابلیت استفاده با انواع سموم و حشره ­کش ها به جز سموم قلیایی را دارد.
  3. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می­شود.
  4. از آب های شور و لب­ شور نمی­ توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
  5. در شرایط وزش باد شدید محلول­ پاشی انجام نگیرد.
  6. در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.