BOOTEH

کود جامد ماکرو کامل گرانوله بوته

اين كود بعنوان یک کود ترکیبی با رعایت تعادل عناصر غذایی  بر عملکرد کیفیت محصول با حداکثر دوز عناصر بصورت گرانوله تولید شده وتامین کننده  عناصر اصلی ازت ، فسفر ، پتاسیم و همچنین روی می باشد و بصورت کاربرد در خاک مورد استفاده قرار می گیرد.

کود کامل جامد

ماکرو گرانوله
بوته

1 + 15 – 8 – 15

کاملا محلول در آب

شماره ثبت ۲۹۱۳۹ شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

۵۰ کیلویی

مقدار و نحوه مصرف 

الف : در زراعت قبل از کشت یا هنگام شخم به مقدار ۳۰۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

ب : در باغات ۲ الی ۵ کیلوگرم نسبت به سن درخت بصورت چالکود یا شیار کود استفاده شود.