BOOTEH

کود مایع خیار و گوجه فرنگی

آزمایش های متعدد به ثبوت رسانده که در مزارع گوجه فرنگی که از کود مایع بوته مخصوص خیار و گوجه فرنگی استفاده شده است. در میوه گوجه فرنگی اسید اسکور بیک به مقدار زیاد افزایش یافته و ترزش غذایی گوجه فرنگی را بیشتر نموده است. سیاه شدن گلگاه در گوجه فرنگی در اثر کمبود عنصر کلسیم می باشد لذا هنگام استفاده ، از کود کلسیم به صورت مکمل حتما استفاده شود. با مصرف کود مایع مخصوص خیار و گوجه فرنگی در خیار و محصولات جالیزی سبب جلوگیری از سفیدک که یکی از شایع ترین بیماری های جالیزی می باشد به وقوع نمی پیوندد و نیز مقاومت گیاه را افزایش داده و نسبت به بیماری های گیاهی مقاوم می نماید و سبب ترشح انواع هورمون ها و محرک های رشد آنزیم های طبیعی مختلف ،انواع آنتی بیوتیک ها و ترکیباتی مانند سیروفورها و گازهای فرار گردیده و موجب استحکام ریشه و رشد اندامهای هوایی گیاه می گردد.

کود کامل مایع

خیار و گوجه فرنگی

بوته

9 – 7 – 13

کاملا محلول در آب

شماره ثبت ۰۱۳۹۸ شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک لیتری

توصیه می شود:

۳۰۰ سی سی کود کلسیم بوته

برای هر لیتر کود اصلی اضافه شود

زمان و مقدار مصرف:

  1. در طول دوران رشد در هر ۲۰ روز تکرار گردد.
مقدار مصرف «در هکتار»:
  1. ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیترآب در سیستم محلول پاشی شاخ و برگ
  2. ۵ لیتر در سیستم آبیاری سطحی و تحت فشار

نحوه مصرف:

  1.  اکیداً توصیه می شود محلول­ پاشی اول صبح یا هنگام عصر انجام گیرد.
  2. در صورت امکان بعد از محلول­ پاشی، آبیاری سطحی صورت گیرد.
  3.  قابلیت استفاده با انواع سموم و حشره ­کش ها به جز سموم قلیایی را دارد.
  4. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می­شود.
  5.  از آب های شور و لب­ شور نمی­ توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
  6.  در شرایط وزش باد شدید محلول­ پاشی انجام نگیرد.
  7.  در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.