BOOTEH

کود مایع منیزیم

منیزیم یکی از عناصر ثانویه است که کمبود آن در برگهای پیر دیده می­شود و بصورت یون Mg+2 جذب گیاه می­شود. برای فتوسنتز گیاهان، حیاتی و ضروری است و تنها عنصر فلزی است که در مرکز کروفیل قرار دارد. در اثر کمبود منیزیم در گیاه، مقدار کلروفیل کاهش یافته و موجب کندی رشد گیاه می­شود و همچنین در متابولیسم مواد هیدروکربنی در چرخه اسید سیتریک و در تنفس سلولی اهمیت بسزائی دارد و در ساخته شدن روغن همراه با سولفات نقش مهمی ایفا می­کند و نیز منیزیم به عنوان ماده ضد استرس شناخته شده و در جلوگیری از حمله قلبی موثر بوده و دندانها را سالم نموده و در شادابی پوست بدن موثر است. گیاهانی که با کود مایع بوته منیزیم تیمار شده­اند در مقایسه با نمونه­های شاهد کلروفیل آنها بسیار فعال بوده و از زرد شدن برگها و توقف ریشه گیاه جلوگیری می­کند و موجب افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی می­گردد.

کود مایع

منیزیم
بوته

(MgO (4%

کاملا محلول در آب

شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک و چهار لیتری

زمان و مقدار مصرف:

 1. همزمان با کودهای اصلی بوته که نیاز به منیزیم دارند استفاده شود.
 2. در موارد مشاهده کمبود منیزیم در اندامهای هوایی گیاه (مخصوصاً برگها) از کود منیزیم بوته بصورت جداگانه استفاده شود.
مقدار مصرف «در هکتار»:
 1. ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در موارد مشاهده کمبود منیزیم مصرف شود.
 2. به مقدار توصیه شده بر روی بطری همراه کودهای کامل بوته بصورت مکمل مصرف شود.

نحوه مصرف:

 1. اکیداً توصیه می شود محلول­پاشی اول صبح یا هنگام عصر انجام گیرد.
 2. بعد از محلول­پاشی آبیاری سطحی صورت گیرد.
 3. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می­شود.
 4. از آب های شور و لب­ شور نمی­ توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
 5. در شرایط وزش باد شدید محلول­ پاشی انجام نگیرد.
 6. در زمان گلدهی محلول­پاشی انجام نگیرد.
 7. در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.