BOOTEH

کود مایع مخصوص گیاهان زینتی و آپارتمانی

تنوع گیاهان زینتی و تعلق آنها به رده­های مختلف گیاهی که در طبقه­بندی گیاهان در شاخه­های متفاوت نظیر بازدانگان و نهاندانگان تک لپه­ای، دو لپه­ای و سایر رده­ها قرار می­گیرند، نیازهای غذایی متفاوت داشته و عناصر و یون­های غذایی مختلفی جهت رشد بهینه طلب می­نمایند. ترکیب کود مایع بوته مخصوص گیاهان زینتی به نحوی تهیه گردیده که با در نظر گرفتن جمیع جهات تا حد امکان طلبات فوق را تأمین می­نماید. پر گل نمودن، گلهای درشت و پایانی بیشتر، تبخیر و تعرق در حد مطلوب و شادابی گیاهان زینتی با مصرف کود کامل مایع بوته تأمین می گردد. عناصر میکرو بکار گرفته شده در ترکیب کود، نیاز ریزمغذی­های گیاهی را برطرف و وجود عناصر ماکرو در حد اپتیمم مخصوصاً پتاسیم، گیاهان زینتی را به تنش­­های محیطی، آفات و امراض گیاهی مقاوم می­ نماید.

کود کامل مایع

گیاهان زینتی
آپارتمانی

9 – 3 – 7.5

کاملا محلول در آب

شماره ثبت ۰۱۳۹۸ شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک لیتری

زمان و مقدار مصرف:

 1. در هنگام تولید ساقه­های گل محلول­پاشی آغاز گردد
 2.  در دوره رشد در هر دو هفته یک بار محلول­پاشی تکرار گردد.
مقدار مصرف «در هکتار»:
 1. ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در سیستم محلول­ پاشی شاخه و برگ
 2. ۵ لیتر در سیستم آبیاری سطحی و قطره­ ای

نحوه مصرف:

 1.  اکیداً توصیه می شود محلول­ پاشی اول صبح یا هنگام عصر انجام گیرد.
 2. در صورت امکان بعد از محلول­ پاشی، آبیاری سطحی صورت گیرد.
 3.  قابلیت استفاده با انواع سموم و حشره ­کش ها به جز سموم قلیایی را دارد.
 4. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می­شود.
 5.  از آب های شور و لب­ شور نمی­ توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
 6.  در شرایط وزش باد شدید محلول­ پاشی انجام نگیرد.
 7. حتی الامکان محلول­ پاشی از طریق شاخ و برگ انجام گیرد و از اسپری کردن بر روی گلها جلوگیری شود.
 8. در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.